Witamy

NAFTOR Sp. z o.o. jest spółką Grupy Kapitałowej PERN S.A. operującą w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, przygotowaną do realizacji przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i technicznego obiektów o szczególnym znaczeniu dla interesu ekonomicznego państwa, a także prowadzenia specjalistycznych szkoleń i projektów specjalnych dla instytucji rządowych oraz wybranych podmiotów komercyjnych.

Powstała w 2004 roku firma skupia ponad 500 pracowników, w zdecydowanej większości uzbrojony personel ochrony, legitymujący się specjalistycznymi kwalifikacjami oraz systematycznie szkolony i rozwijany w celu sprostania wysokim wymaganiom bezpieczeństwa specyficznych obiektów wielkoobszarowych.

Integralny personel techniczny zapewnia zdolności do projektowania, budowy i utrzymania zaawansowanych systemów monitoringu i kontroli dostępu, realizując przedsięwzięcia na obszarze całego kraju w systemie 24-godzinnym.

Równolegle do zasadniczego obszaru działalności, NAFTOR posiada unikalne zdolności w obszarze szkoleniowym, prowadząc planowe i wielokierunkowe szkolenia wewnętrzne, lecz także specjalistyczne kursy i szkolenia na rzecz podmiotów zewnętrznych. Nasza kadra instruktorska wywodząca się z jednostek specjalnych wojska i policji jest gotowa do prowadzenia zajęć na każdym poziomie, uwzględniając również potrzeby sił i służb specjalnych.

Instruktorzy z bogatą wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem, w tym również z udziału w operacjach poza granicami kraju, prowadzą także projekty specjalne o charakterze audytowym oraz doradczym na zlecenie instytucji państwowych oraz zaufanych podmiotów komercyjnych.

NAFTOR ma zaszczyt współpracować z brytyjskimi oraz amerykańskimi firmami, posiadającymi ugruntowaną pozycję w obszarze doradztwa strategicznego oraz specjalistycznych szkoleń. Zagraniczni instruktorzy, posiadający bogate doświadczenie w szeroko pojętym bezpieczeństwie międzynarodowym, są wiodącymi specjalistami w swoich dziedzinach, zapewniającymi najwyższy poziom usług.

NAFTOR rozwija zdolności w obszarze obrotu specjalnego, w tym zasadniczo handlu wyrobami o przeznaczeniu policyjnym, w zamyśle mające uzupełniać naszą ofertę w pozostałych obszarach działalności. Oferujemy wyposażenie najwyższej światowej klasy, renomowanych producentów, dodatkowo zapewniając naszym klientom specjalistyczne szkolenia z zakresu jego taktycznego wykorzystania, prowadzone w kraju, a także w Wielkiej Brytanii oraz USA.

Stale rozwijając posiadane zdolności, poszerzając pakiet świadczonych usług, działając w pełni profesjonalnie i dyskretnie oraz wychodząc naprzeciw pojawiającym się zagrożeniom dla bezpieczeństwa i wyzwaniom biznesowym, systematycznie

„ZABEZPIECZAMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Certyfikaty

 • REGON CKN
 • Decyzja 2
 • zaswiadczenie_nr_16K16
 • Decyzja 3
 • WSK
 • NCAGE
 • koncesja Naftor
 • KONCESJA B 071 2014
 • ISO 9001 2008
 • ISO 9001 2000
 • decyzja 2 (U)
 • AQAP 2110 2006
 • AQAP 2120 2009

Kontakt

„NAFTOR” Sp. z o.o.
Rasztów, 05-205 Klembów

Biuro Centrali:
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
tel./fax 22 487 57 87

sekretariat@naftor.pl

Specjalista ds. kadrowych
tel.: 22 487 57 87 wew. 4

Pełnomocnik Zarządu ds. Handlu
kom.: 502 022 623

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS,

Numer KRS: 0000223173, NIP: 125-13-29-637, REGON: 015880771
Kapitał zakładowy Spółki: 2.588.000 zł
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
nr konta: 66 1020 1097 0000 7202 0129 6953.